”Nära Jesus – Nära dig”

I en värld där avstånden krymper genom goda kommunikationer, Internet och media. Där verkar avståndet öka mellan Gud och människa och människor emellan.

Vi tror på en församling där vi kommer samman, får känna tillhörighet, upplever en nära relation till Jesus Kristus och en nära relation till våra medmänniskor.

Falköpings Pingstförsamling bär en vision om att vara en församling och kyrka där detta blir verklighet.
Nära Jesus – Nära dig.
Jesus sade: ”Gå ut i hela världen och predika det glada budskapet, evangeliet för alla folk”