Kontakta oss – verksamhetsledare


Pingstförsamlingen i Falköping
Odengatan 46
521 41 Falköping

Tel Expedition 0515-809 80
E-post info@pingstkyrkan.nu
Tel Second Hand 0515-809 22
Bankgiro Pingstkyrkans:
Församlingskassa: 470-0720
Byggfond: 297-0317
Swish: 123 059 1826

 

Thomas Henning

 

 

 

 

 

 

Thomas Henning Föreståndare
thomas.henning@pingst.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelina Borg Pastor för barn
barn@pingstkyrkan.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Hasselkvist Pastor för ungdom.
ungdom@pingstkyrkan.nu

 

per.moensjo

 

 

 

 

 

 

Per Moensjö Föreståndare Second Hand
Secondhand@pingstkyrkan.nu

Maria Sörman

Maria Jansson Administration & uthyrning
info@pingstkyrkan.nu och konferens@pingstkyrkan.nu

Anna Jonsson

 

 

 

 

 

 

Anna Jonsson verksamhetsledare arbetsmarknadsprojektet Framtiden
framtiden@pingstkyrkan.nu

veronika loretzon

 

 

 

 

 

 

Veronica Lorentzon Musikledare