Se, jag gör allting nytt!

Fred Nyman startade sin förkunnelse med bibelordet: Upp 21:5 Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” … Fred uppmuntrade -”Vi alla har känner det jobbigt på olika områden i livet, men Jesus säger till dig han gör allting...