Besökarantalet bara ökar

Pingstkyrkans webbplats har en ständigt ökande besökarantal. Efter nylanseringen 2012 såg vi år 2013 ca 10.000 unika besökare och 2016 nästan 20.000 unika besökare. Det är en trevlig utveckling på webbplatsen. De flesta använder vår webbplats för att se kommande händelser i vår kalender. 

Så totalt sett har vi nästan en fördubbling av unika besökare på 4års tid.

Över förväntan

Vi har tre söndagar haft undervisning 10:00-10:45 och ett kortare möte 11:00-ca12:00

Undervisningen har handlat om Evangelisation ur lite olika perspektiv. Och det har varit bra uppslutning på seminarierna med 20-50pers/seminarier.

Ett seminarium var ”trons försvar” som handlade om hur vi idag har mycket bevis som pekar mot Guds existen. 

Ett annat seminarium handlade kort och gott om Evangelisation. Vi har olika sätt att nå ut till andra med vår tro och upplevelser.

Sist men inte minst ett seminarium om andens gåvor och hur Gud leder genom detta.

Kommande söndag återgår vi till ”vanliga” söndagsgudstjänster 11:00-ca12:30 

Vi kommer troligtvis att återkomma med något liknade koncept till hösten eller vid något annat tillfälle.