Familjär midsommar på Nyhem

Midsommarfirande nyhem
Midsommarfirande nyhem

Att fira midsommar på nyhem tillsammans med tusentals andra troende i en kärleksfull miljö är verkligen härligt. Det inger också hopp för framtiden att se hur några afghaner från flyktingboemdet på nyhem får hjälpa till och få lite mening med tillvaron. Ofta är nog väntan på besked om uppehållstillstånd både seg och tråkig.
Idag finns oro över läget i Europa på många plan men fixera istället denna sommar din blick på Mose ord till Josua i 5mos 31:8
HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.
Eller orden när Jesus talar om sin bortgång i John 16:22 Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.
Det är ett ord både för nu och för framtiden.
Ha en välsignad sommar!!!

Nyhem

imageNu pågår Nyhem och just idag 10:00 predikar bl.a. Norska predikanten Egil Swartdahl. Samtidigt pågår flera barn och ungdomsmöten. Under tre år kommer temat vara tro, hopp och kärlek. Denna vecka är det kärlek och följande år blir det hopp och tro. Under veckan pågår det flera möten och samlingar varje dag. Försök vara med så mycket du kan och har du möjlighet att hjälpa till finns också behov i bl.a. Cafeterian på fm med beredning. Kontakta då Kerstin Kristensson 073-140 85 08.

 

 

 

 

 

Förvaltarskap 

Ett lovsångsteam ledde oss i musik och sång. Hanna Agnesson började med att  läsa ur luk19:12-27 med liknelsen om punden, en liknelse om förvaltarskap. Liknelsen handlar om två tjänare som förvaltade det som de hade fått och gjorde ett gott job. Den tredje gjorde inget han satte inte ens pengarna på banken. 

Tjänarna fick olika resultat, så är det i livet och i församlingen. Den enda som hamnade under domen var den som inte ens försökte.

Med dessa och många fler ord och bibelcitat predikade Hanna både engagerat och utmanande.

Predikan om Korset

Idag hade vi besök av Stefan salomonsson från Huskvarna. Han predikade om korset utifrån Luk23.

Tre personer hängde på korset den dagen Jesus korsfästes. Alla hängde där pga synden, en var bruten och bad om en tanke men fick en plats i himlen. En var obruten och oförändrad av konsekvensen av sin synd, en dog för alla andra.