PG Eriksson

20130324-212337.jpg
Söndagsmötet inleddes av Oscar och Rebecka Söderblad. Barnen medverkade genom både sång och dans.
Det var parentation för Maj Abrahamsson som leddes av Hans Rudfeldt.

PG Eriksson predikade med utgångstexten Luk24:13-35
Han utgick från en kort del ur denna tex där det står ”Vi hoppades men….”

Vi har ofta en dröm/längtan efter det fullkomliga det perfekta. Psykologer säger att det beror på tiden i magen då vi fick fick mat och slapp gå på toa och var skyddad etc. Men vi tror att det också finns något djupare nedlagt av Gud i människan, (längtan efter evigheten/Gud)

Jesus mötte emmausvandrarna och lät dem berätta vad de varit med om och tänkte. Sedan lade han ut skrifterna för dem.

Förankra hoppet i Jesus inte bara drömmar även om dessa är bra och nödvändiga.

3 förvandlade liv

20130317-121100.jpg
Söndagsgudstjänsten inleddes av Ulla Martinsson och damkören. Carl-Henrik Jaktlund inledde söndagsskolan med att berätta om sackeus.

Thomas Henning predikade och inledde med ett bibelord från Fil1:21-26

I Apg16 läser vi om Lydia, en affärskvinna som tog till sig Guds ord.
Sackeus levde för pengar innan han mötte Jesus.
Jesus är en nödvändighet även för de som är fromma och rika, så som tex Lydia och Sackeus.

En grekisk slavflicka blev också frälst i Filipi. Hon var inte alls som Lydia, utan fången och besatt. Hon levde ett helt annorlunda liv än tex Lydia men behövde samma Jesus som Lydia.

En Romersk fångvaktare blev också frälst i Filipi. Levde under kontroll av sina överordnade. Han levde i fruktan, Paulus och Silas sjöng i fängelset och fängelset skakade. Fångvaktaren ville då ta sitt liv av fruktan, Paulus och de andra var kvar och fångvaktaren fick möta samma Jesus.

En högre nivå

20130303-121726.jpg
Birger Skoglund predikade.
Gud vill föra er upp på en högre nivå.
Han berättade om en stad i Finland där de fått väckelse. De var ca 500 och är idag ca1500
Predikan är svår att återge då den präglades av vittnesbörd, uppmuntran och profetiska tilltal.
Här kommer några av de ord som sades av Birger:

Unga profeter skall stå upp i församlingen.
Gud säger vi skall växla upp och därmed komma upp på en högre nivå.
Vi skall komma upp på en högre nivå på det ekonomiska.
Att få god ekonomi för att kunna nå skaror av ungdomar som är i nöd.
En uppväxlad nivå av gudsfruktan i församlingen.
En högre nivå vad det gäller skörden.
Gud växlar upp i ledarskapet.

Det är spridda ord men mötet hade en stark prägel och profetisk ton.
Vi skall sätta vår tro till detta och söka Gud för att Gud skall fullborda det han sagt.