I söndags hade vi besök av Leif Tholin som predikade om kunskapens och vishetens gåvor ur första korintetbrevet12:4-11

Vishetens ord
I 1kung3 ber kung Salomon Gud om vishet och får allt annat också
Jes11:3 profetia om Jesus som har vishetsande.

Kunskapens ord
Matt16:13 Petrus får uppenbarelse om att Jesus är Messias.
I Danielsboken kapitel 2 fick Daniel kunskap om kungens dröm och rädda sig själv och sina landsmän samt många andra.

Leif berätta också flera vittnesbörd om hur Gud varit med honom och räddat honom under sin tid som bla predikant och taxichaufför. Mötet avslutades med en förbönsstund där många kom fram och vi bad tillsammans.