Vilka är vi?

Pingstförsamlingen i Falköping bildades av tolv personer 1919. Idag, består församlingen av drygt 600 medlemmar. Församlingen har sin kyrka på Odengatan 46 i centrala Falköping.  Kyrkan är en ombyggnad av ett f..d. möbelvaruhus. Delar av fastigheten är också en nybyggnation och innehåller idag, kyrksal, konferenssalar, gymnastiksal, utrymmen för barn och ungdom m.m. Second Hand butiken inryms också i samma fastighet. Kyrkan står till förfogande för uthyrning, dagkonferenser, musikarrangemang och utställningar m.m. Nya Pingstkyrkan invigdes i mars 2011. Ett av församlingens mål med den nya kyrkan var att den skulle bli en fastighet öppen för hela Falköping.

Församlingen är juridiskt organiserad som en ideell förening och har en demokratisk uppbyggnad. Den leds av ett  s.k. äldsteråd/församlingsledning och av en styrelse.

Pingstförsamlingen i Falköping är ingen intern gemenskap. Alla är välkomna att delta i gudstjänsten och i övrig verksamhet. Ordinarie gudstjänsttid är söndag kl. 11:00.

Vår förhoppning är att du i vår församling ska få uppleva  en varm gemenskap och en Gud som älskar dig mer än du någonsin förstått.

 

Thomas Henning
Förståndare och pastor