Idag hade vi besök från en predikant från Kuba, Gilbert Marshal. 

Han predikade primärt utifrån Matteus kapitel 5.

Matt5:13-16Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.
Gilbert predikade med glöd och ett blödande hjärta om att inte hålla kvar saltet i karet dvs i kyrkan utan sprida det i världen. 

Gör det du kan även om det känns litet.

Detsamma gäller ljuset sätt inte undan det utan låt det lysa.