Växthuset

Förskolan Växthuset söker förskollärare på 75%

Beskrivning av förskolan
Förskolan Växthuset är en enskild förskola med Falköpings Pingstförsamling som huvudman. Förskolan har en kristen profil, vilket innebär att vi som en naturlig del av verksamheten uppmärksammar kristna högtider, har samlingar med berättelser från bibeln, ber bordsbön och sjunger kristna barnsånger. Den kristna profilens grundvärderingar sammanfattas enklast genom den gyllene regeln från bibeln

Allt vad ni vill att andra
ska göra mot er ska ni
också göra mot dem
.

Vår förskola är en förhållandevis liten med sina ca 37 barn och 7 medarbetare. Vi är belägna nära järnvägsstationen men har också nära till Mösseberg och dess natur. Det ger oss stora möjligheter till att upptäcka skog och natur på ett lustfyllt och lärande sätt. Förskolans gård ger oss också flera olika miljöer för lek, lärande och rörelse.
Vi fördelar barnen i fyra olika grupper under viss tid av dagen för att tillgodose barnens behov och för att skapa en lugn och gynnsam lek- och lärandemiljö. 

Verksamhetens styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö, skollagen, skolverkets allmänna råd och riktlinjer samt barnkonventionen. Våra ledord är trygghet, omsorg, glädje, respekt och lärande. Med den kristna tron som grund och förskolans övriga styrdokument arbetar vi för att forma en trygg, omsorgsfull, rolig, respektfull och lärande miljö för barnen.

Arbetsbeskrivning
Alla förekommande uppgifter utifrån Läroplanens definition på vad som ingår i en förskollärares uppdrag.
På vår förskola ingår också att ibland göra frukost och att ta fram mellanmål. 

Vi erbjuder dig

 • en arbetsplats med trygg och välkomnande atmosfär
 • en miljö som är tillåtande, utmanande och kreativ där det finns utrymme att utvecklas både som pedagog och människa
 • En strukturerade och tydlig plan för arbetsåret
 • Fria pedagogiska måltider
 • Arbetskläder för utomhusaktiviteter, regnställ och vinterkläder
 • Friskvårdsbidrag
 • Kontinuerlig fortbildning 
 • Handledning för dig som är ny i yrket

Vi söker dig som

 • tillsammans med övriga arbetslaget vill vara med och driva den pedagogiska verksamheten framåt
 • kan arbeta självständigt och flexibelt
 • kan ta egna initiativ och ansvar
 • har förmåga att lyssna in och skapa förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. 
 • har kunskaper kring arbete med digitala verktyg, gärna Unikum
 • delar den kristna tron

Kvalifikationer

Du skall ha en förskollärarexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hur du kan komplettera det övriga arbetslaget. Inför en ev. anställning skall du visa upp utdrag ur belastningsregistret.

Anställningsform: Tjänsten är på 75% och tillsvidare
Startdatum: 20-08-03 eller efter överenskommelse
Arbetsgivare är Falköpings pingstförsamling
Sista ansökningsdag: 2020-05-20

Vid frågor: kontakta Monika Eklund, rektor.  Telefon 073-558 90 38

Vi tar emot din ansökan via e-post fsk.vaxthuset@gmail.com 

Välkommen med din ansökan!