Utposter

Vid sidan om aktiviteterna inne i Falköpings tätort bedrivs även verksamhet i Stenstorp, Vartofta, Jettened, Ugglum och Floby. Där finns lokala församlingsgrupper (ofta kallade ”utposter”) som regelbundet anordnar gudstjänster och annan verksamhet bl.a. för barn och ungdom

För mer information kring de lokala församlingsgruppernas gudstjänster och verksamheter, se kalendern och läs under flik lokala församlingsgrupper.