Tystnaden här i bloggen har varit lång från min sida. Men det är skönt att ha ledigt och vila. Nu är dock vardagen här igen och denna vecka är en intensiv arbetsvecka i församlingen. Varje dag samlas vi till bön och till helgen är det ”upptaktsgudstjänster”. Återigen upptäcker jag att bönetid är väl använd tid. Arbetet går lättare och det är som om man blir effektivare. En kollega uttryckte sig ungefärligen så här vid ett tillfälle: ”Bönemötet är den bästa planeringstiden”. När vi lyssnar på varandras böner och lyssnar till Gud då föds lösningar och vi får kännedom om viktiga ting som underlättar vårt arbete. Detta gäller naturligtvis särskilt för en pastor i församlingstjänst, men jag tror att det kan gälla alla, att bön underlättar vardagen och ger stöd i våra profana uppgifter.