20140202-115036.jpg
Veronica inledde gudstjänsten med sång och musik.
Jag(Tomas Jonsson) ledde mötet och hälsade alla välkomna.
Kennert Thoresen predikade om kärleken och att ha en tro verksam i kärlek.
Dessutom fortsatte han behöver kärleken vara synlig i vår kärlek till varandra (John 13:34-35)
Sedan påpekade han att andens frukt(singular) är kärlek, frid, tålamod etc. Allt produceras av samma ande när vi söker honom, och är med honom.
I John21 möter Petrus Jesus och den berömda frågan från Jesus; älskar du mig? Detta är den viktigaste frågan. Kärleken är lagens fullbordan.

Detta är vad vi skall berätta för världen; älskar du Jesus?

Kennert tryckte på att vi lätt lever mer för regler och stadgar, men påpekade att kärleken är det viktiga.
Lagens regler syftar till att visa det som kärleken redan producerar i våra hjärtan.