Här kommer Thomas Henning i fortsättningen skriva om församlingens händelser.
löpande information
om vad som sker i församlingen och en liten inblick i verksamhet etc.