En härligt uppmuntrande predikan i Floby av Thomas Jonsson från Göteborg.
Han tog upp tre punkter:

1Det tar tid!
Låt det Gud vill ske i sin tid. Det är bättre att det sker i den rätta tiden än före sin tid.
Jesus började sin tjänst i öknen.
Omständigheterna bestämmer inte den rätta tiden.

2Vägen är inte alltid rak.
Gud kan ta en i motsatt riktning innan vi går i rätt riktning.

3Vi kommer att misslyckas på vägen.
Vägen till framgång går via misslyckande.
Jorden går inte under.