Växthusgudstjänst

Växthuset höll i gudstjänsten och gjorde bl.a. ett drama om Sackeus. Barnen, Lasse och Hanna spelade och sjöng. Alla barn fick russin medan Veronika predikade för barnen.