Nyhem

Nu pågår Nyhem och just idag 10:00 predikar bl.a. Norska predikanten Egil Swartdahl. Samtidigt pågår flera barn och ungdomsmöten. Under tre år kommer temat vara tro, hopp och kärlek. Denna vecka är det kärlek och följande år blir det hopp och tro. Under...

Förvaltarskap 

Ett lovsångsteam ledde oss i musik och sång. Hanna Agnesson började med att  läsa ur luk19:12-27 med liknelsen om punden, en liknelse om förvaltarskap. Liknelsen handlar om två tjänare som förvaltade det som de hade fått och gjorde ett gott job. Den tredje gjorde...

Predikan om Korset

Idag hade vi besök av Stefan salomonsson från Huskvarna. Han predikade om korset utifrån Luk23. Tre personer hängde på korset den dagen Jesus korsfästes. Alla hängde där pga synden, en var bruten och bad om en tanke men fick en plats i himlen. En var obruten och...

Segolstorp night!!!

  Vi hade en riktigt suverän helkväll i lördags. Ca 500st ungdomar från Falköping med omnejd kom på möte med Andreas Nielsen pastor i Hillsong Stockholm. Det fanns en tillfälligt uppbyggd glass/fruktdrink bar, en scen för lite spontant uppträde, boomfight,...

Praise him

En härlig lovprisningskväll i kyrkan, Jonathan Källström predikade fantastiskt bra med utgångspunkt från bland annat  domarboken om Gideo och även om lärjungarna som kastade ut näten på djupt vatten för att få fisk. Ett stort lovsångsteam med kyrkans egna musiker...