Nyhem

imageNu pågår Nyhem och just idag 10:00 predikar bl.a. Norska predikanten Egil Swartdahl. Samtidigt pågår flera barn och ungdomsmöten. Under tre år kommer temat vara tro, hopp och kärlek. Denna vecka är det kärlek och följande år blir det hopp och tro. Under veckan pågår det flera möten och samlingar varje dag. Försök vara med så mycket du kan och har du möjlighet att hjälpa till finns också behov i bl.a. Cafeterian på fm med beredning. Kontakta då Kerstin Kristensson 073-140 85 08.

 

 

 

 

 

Förvaltarskap 

Ett lovsångsteam ledde oss i musik och sång. Hanna Agnesson började med att  läsa ur luk19:12-27 med liknelsen om punden, en liknelse om förvaltarskap. Liknelsen handlar om två tjänare som förvaltade det som de hade fått och gjorde ett gott job. Den tredje gjorde inget han satte inte ens pengarna på banken. 

Tjänarna fick olika resultat, så är det i livet och i församlingen. Den enda som hamnade under domen var den som inte ens försökte.

Med dessa och många fler ord och bibelcitat predikade Hanna både engagerat och utmanande.

Predikan om Korset

Idag hade vi besök av Stefan salomonsson från Huskvarna. Han predikade om korset utifrån Luk23.

Tre personer hängde på korset den dagen Jesus korsfästes. Alla hängde där pga synden, en var bruten och bad om en tanke men fick en plats i himlen. En var obruten och oförändrad av konsekvensen av sin synd, en dog för alla andra.

Segolstorp night!!!

  Vi hade en riktigt suverän helkväll i lördags. Ca 500st ungdomar från Falköping med omnejd kom på möte med Andreas Nielsen pastor i Hillsong Stockholm. Det fanns en tillfälligt uppbyggd glass/fruktdrink bar, en scen för lite spontant uppträde, boomfight, käk, mekanisk tjur, pingis, biljard och en del annat som man turades om med under kvällen. En av de större eventen i Skaraborg som arrangeras av kyrkan för ungdomar.

Praise him

image
En härlig lovprisningskväll i kyrkan, Jonathan Källström predikade fantastiskt bra med utgångspunkt från bland annat  domarboken om Gideo och även om lärjungarna som kastade ut näten på djupt vatten för att få fisk. Ett stort lovsångsteam med kyrkans egna musiker allt från tonåringar till pensionärer var med. Det var folk från Falköping men även några tillresande kom för att vara med och prisa Gud. Scenen var snyggt fixad med ljuspelare och lampor, entrén var inbjudande och trevlig och t.o.m stolarna var ändrade och placerade i ett stort parti mitt i salen vilket var en riktigt trevlig ide. Detta initiativ hoppas vi att vi får se mer av.
image

Olof Djurfeldt

image

Olof är uppvuxen i falköpingsområdet, härifrån reste han ut som evangelist. Därför var det extra roligt att han besökte oss. Han är välkänd inom pingströrelsen bl.a. för sitt arbete på tidningen dagen. Han har nyligen skrivit boken andens vind, som också såldes efter mötet.

Olof predikade och inledde med två bibelord:

Jes62:6-7 På dina murar, Jerusalem,har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.

1Tim2:1-8 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel- jag talar sanning och ljuger inte- till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.

Han berättade blandanbat om böneperioden 1952 i rådande oro som påverkade den kommande missionstiden.   ”Vi behöver idag förnya förbön och evangelisation för dagens situation, tex väckelse i muslimvärlden.” Vi behöver be som 1Tim2 för de i ledande ställning enskilt klarar vi inte det men tillsammans som kyrka kan vi göra det.

Vi behöver be för alla, ledare och andra. Oavsett om det är ondskans hantlangare eller ej. Precis som Saulus mötte Jesus och blev omvänd, kan Gud genom bön förändra även människor som mer verkar ledas av det onda.

Olof uttryckte hur han tror på väckelse i länder och områden där andra religioner är stora. Låt oss be om väckelse i dessa länder/områden och beskydd mot terrordåd och strider.

Johannes Hasslekvist med team ledde i lovsång och mötet avslutades med nattvard.

Segerrik bönevecka!!!

Time_to_prayNär man trodde att bönemötet inte kunde bli bättre tog det fart igen. Det är några kvällar kvar att boka in. Vi avslutar inte vi bryter igenom, men just bön/fastan som den sett ut nu avslutas på söndag kväll. Räkna med riktiga ”pingst” kvällar därvi andas frisk kvällsluft från himlen och profeterna har börjat vaknat till liv. Vi känner en tändning i luften. Var med och bidra med dina gåvor och din kallelse i bönen.