Nyhemsveckan är över för denna gång. Inspirerande och utmanande förkunnelse, precis som det brukar vara. Det bär jag med mig från årets vecka. Carl- Erik Sahlbergs predikan i sista gudstjänsten kommer många säkert att minnas, som handlade om att ”det finns alltid mer att få”. Att vara en kristen är att ständigt leva i expansion och vidgade uppgifter.

Igår var första mötet i kyrkan med tiden 18:00. Inte utan att det kändes på att gå från stora samlingar i Nyhem med 1000-tals besökare till ett mindre cafémöte i Falköping. Jag överraskades ändå av hur bra det blev och också här blev det en inspirerande och utmanade kväll. Vi fick del av vittnesbörd om att Gud gör under. Han är inte beroende av stora samlingar utan verkar med sin kraft där det finns öppna hjärtan.