Stickcafé

Varje måndagseftermiddag kl. 14.00 möts ett antal damer för att handarbeta och ha gemenskap i Pingstkyrkan.

Man stickar och syr kläder för både barn och vuxna . Materialet är oftast tyger och garner som skänks till verksamheten men även nyinköpt material används. De färdiga alstren sänds ut till behövande medmänniskor i de länder där vi har fungerande mottagarorganisationer som vi vet ser till att allt kommer till dem som verkligen behöver just dessa plagg. Största delen förmedlas till Rumänien där vi har vår egen missionär Lisa Egerbo, som arbetat där sedan snart 15 år tillbaka. Främst handlar det om insatser för de utstötta och fattiga barnen. Även ”Slättmissionens hjälpande hand” förmedlar också en del av dessa nytillverkade plagg vid sina hjälpsändningar och då handlar det om insatser i olika östeuropeiska länder där,fattigdomen sätter sin prägel på människornas liv.

Missionsgruppens träffar ger naturligtvis en trevlig gemenskap och vid kaffepausen läser man och samtalar om innehållet i någon aktuell bok. Samlingarna genomförs som studiecirkel med stöd från Studieförbundet BILDA.

Ansvarig: Kerstin Kjellström, Tel. 0515-18075, mobil 070-3509805. Nya medhjälpare är alltid välkomna