Söndagsskolan Happy Sunday

Söndagsskolan Happy Sunday är för dig upp till 12år. Vi börjar kl.11.00 med att fira gudstjänst alla åldrar tillsammans i ungefär 15 min i kyrksalen. Efter det går Happy Sunday ut för att fortsätta sin gudstjänst med åldersanpassad bibelundervisning, sång och lek.