Vi brukar ge någon liten kommentar om söndagens predikan. Ämnet också denna gång i min predikan var att lära känna Jesus. Men jag stannande särskilt inför ordet ambition. Paluas hade en stark ambition som var Jesuscentrerad. Viktigt med goda och stora ambitioner i livet men alltså betydelsefullt att de har Jesus i centrum. Vi kan ha ambitioner för vårt andliga liv. Var ivrig att bli fylld av Guds kraft me n glöm inte att i ambitionen för vårt andliga liv ingår också att räkna med lidanden.

David Ström med team stod för sången och ledde oss i både gamla och nya sånger.