Sommar 2018

Sommar i Pingstkyrkan

V. 27 Kontakt med församlingen, Exp. öppen, säkrast förmiddagar, tel. 0515-80980
Församlingsärenden Ulf Tursell, mobil  070-517 69 94

V. 28 Kontakt med församlingen, Exp. öppen säkrast förmiddagar, tel.  0515-80980
Församlingsärenden Ingela Bromander-Andersson, mobil 070-143 93 35

V. 29 Exp. stängd. Kontakt med församlingen, Kennert Thoresen, mobil 070-840 33 57

V. 30 Exp. stängd. Kontakt med församlingen, Tomas Jonsson, mobil 073-364 03 23

V. 31 Exp. stängd. Telefon kan besvaras, säkrast förmiddag, tel. 0515-80980
Församlingsärenden Ing-Mari Hasslekvist, mobil 070-402 81 45

Gudstjänster och bönesamlingar, se kalendern.