Sommar 2012

Söndag kl. 18:00 Tre G  Gud – Gemenskap – Glass

Söndagar från d. 24 juni till d. 12 augusti har vi våra gudstjänster kl. 18:00. (utom d. 22 och 29 juli, kl. 10:00 Gudstjänst i Tältet Jettened). Mötet hålls i caféet. Vi börjar med fika och glass och efter ca: 30 minuter går vi in i en gudstjänstdel. Du kommer att känna igen dig i det som sker men formerna kan kanske vara något enklare.

 

24 juni           kl. 18:00 Predikan Tomas Jonsson, Musik David Ström

1 juli              kl. 18:00 Predikan Jan-Erik Nyman, Veronica Lorentzon, Musik Caroline Hulth

8 juli              kl. 18:00 Predikan Anna Persson, Musik Johannes Hassleqvist

15 juli            kl. 18:00 Predikan Fam. Strandh, Musik Ida Bengtsson

5 augusti       kl. 18:00 Predikan, Carl-Henrik Jaktlund, Musik David Ström

12 augusti     kl. 18:00 Predikan T.Henning, Musik Caroline Hulth

 

Tältet Jettened v. 29 och 30

22 juli            kl. 10:00 Gudstjänst, Tältet Jettened, Lennart Larsson

29 juli            kl. 10:00 Gudstjänst, Tältet Jettened, Gunnel Martinsson

Övriga tider i tältet se programkalendern