Senior

I vår församling har vi viss verksamhet som riktar sig mer mot seniorer.
Vi gör hembesök, har satsningar som riktar sig främst mot de som har nått mogen ålder.