Fred Nyman startade sin förkunnelse med bibelordet:

Upp 21:5 Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” …

Fred uppmuntrade -”Vi alla har känner det jobbigt på olika områden i livet, men Jesus säger till dig han gör allting nytt.”

Fred fortsatte: Vi behöver förnyas, med ny nåd och ny kraft.

Bibeln är den källa som ger ledning och styrning i våra liv. Lev därför i och av bibeln.

Fred predikade vidare kristus centrerat, och sångskatten sjöng och spelade.