20120923-120531.jpg
Fred Nyman predikade idag om lärjungaskap ”Religiös eller lärjunge”
Det var ett mycket bra och starkt budskap, här refererar jag till några av de saker Fred nämnde i sin predikan.

Många kan vara/kalla sig religiösa, och kan ibland inte definiera sin ”tro”. Men Bibeln talar inte om religiositet utan lärjungaskap.

Lärjungen följer mästaren(Jesus) vart han än går. Lärjungen tar allvarligt på Guds ord och följer hans bud.
Du måste själv följa för att leda andra att följa, du måste brinna för att andra skall börja brinna. Man måste vara ett med budskapet.

Matt16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Hjälparen dvs anden är till för hans lärjungar
Joh14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Gudsordet är viktigt för lärjungar
Apg 6:7Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

Stå fast och håll fast!
Upp 3:11Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

20120923-120531.jpg
Fred Nyman predikade idag om lärjungaskap ”Religiös eller lärjunge”
Det var ett mycket bra och starkt budskap, här refererar jag till några av de saker Fred nämnde i sin predikan.

Många kan vara/kalla sig religiösa, och kan ibland inte definiera sin ”tro”. Men Bibeln talar inte om religiositet utan lärjungaskap.

Lärjungen följer mästaren(Jesus) vart han än går. Lärjungen tar allvarligt på Guds ord och följer hans bud.
Du måste själv följa för att leda andra att följa, du måste brinna för att andra skall börja brinna. Man måste vara ett med budskapet.

Matt16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Hjälparen dvs anden är till för hans lärjungar
Joh14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Gudsordet är viktigt för lärjungar
Apg 6:7Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

Stå fast och håll fast!
Upp 3:11Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.