Min resa till Afrikas ger anledning till reflektion. Jag har alltid ansett att vårt förkunnande måste gå hand i hand med socialt hjälparbete. Om vi inte bryr oss om människans nöd så lyssnar man inte till budskapet om Jesus Kristus. Att predika Kristus för den som fryser eller är hungrig är inte lätt. Vår tro måste också få synas i barmhärtiga gärningar.

 

Men under besöket i Afrika insåg jag också att det finns en viktig sida till som vi måste ta med. Det är omsorgen om miljön och vår skapelse. Vi ser inte detta lika tydligt här hemma. Lite mer regn och högre medeltemperatur spelar inte en så avgörande roll. Men i andra sammanhang får miljöförstöringen stora och brutala konsekvenser. Jag såg hur mission faktiskt handlade om att bry sig om skapelsen. Man undervisade om hållbara odlingsmetoder, vikten av återplantering av träd så att inte öknen breder ut sig m.m. Jag upptäckte att mission och kristen förkunnelse behöver dessa tre dimensioner. Förkunna frälsning genom Jesus Kristus, göra barmhärtighetens gärningar för människor i nöd men också visa på vårt ansvar för hela Guds skapelse. Visar en bild på trädplantor och hur de på 15 år blir höga stora träd.