Pingströrelsen

Pingstförsamlingen i Falköping är en del av den svenska pingströrelsen, en förnyelse-och väckelserörelse som spreds över Sverige i början av 1900-talet. En av de första platser som berördes var Skövde och under ett par decennier växte pingströrelsen mycket kraftigt. Dess främste talesman och naturlige ledaren blev pastor Lewi Petrus, som var pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Lewi Petrus startade ett antal verksamheter där några av de mest kända är: LP-verksamheten (hjälp för missbrukare), den kristna dagstidningen Dagen och Kaggeholms folkhögskola. Pingströrelsen har allt sedan starten haft ett stort samhällsengagemang och aktivt arbetat med Radio och TV media.

Idag(2012) har rörelsen cirka 460 församlingar med cirka 84 000 medlemmar över hela landet. Pingströrelsen är ett trossamfund och har en samordningsorganisation med namnet Pingst – Fria församlingar i samverkan.