Pingstkyrkans Gemenskapsträffar

Sista torsdagen i månaden under några av årets vår- och höstmånader inbjuds till Gemenskapsträff i Pingstkyrkan: Samlingarna hålles på eftermiddagstid kl. 15.00 och brukar omfatta mellan 11/2 – 2 tim.

Programmet innehåller alltid någon eller några intressanta gäster som svarar för ett givande program. Sång och musik är ett givet inslag. Kaffebordet står alltid dukat vilket betyder en fin social gemenskap. Ibland görs ett spännande lotteri med trevliga vinster. För höst- resp. vårterminernas samlingar trycks ett separat programblad där gäster och programinnehåll presenteras. Dessa träffar annonseras i Falköpings Tidning och är till för ALLA! Kontakta gärna församlingens exp. vx. 0515-18075 om Du vill veta mer.