20130324-212337.jpg
Söndagsmötet inleddes av Oscar och Rebecka Söderblad. Barnen medverkade genom både sång och dans.
Det var parentation för Maj Abrahamsson som leddes av Hans Rudfeldt.

PG Eriksson predikade med utgångstexten Luk24:13-35
Han utgick från en kort del ur denna tex där det står ”Vi hoppades men….”

Vi har ofta en dröm/längtan efter det fullkomliga det perfekta. Psykologer säger att det beror på tiden i magen då vi fick fick mat och slapp gå på toa och var skyddad etc. Men vi tror att det också finns något djupare nedlagt av Gud i människan, (längtan efter evigheten/Gud)

Jesus mötte emmausvandrarna och lät dem berätta vad de varit med om och tänkte. Sedan lade han ut skrifterna för dem.

Förankra hoppet i Jesus inte bara drömmar även om dessa är bra och nödvändiga.