Om Second Hand


Pingstförsamlingens Second Hand-butik, finns i lokaler på Odengatan. Butiken är idag en stor mötesplats i Falköping. Här kan man fynda till bra priser men också uppleva gemenskap. Under butikens öppethållande är caféet öppet och på lördagarna är det också regelbundet sång och musik i caféet.

Syftet med verksamheten är att tillvarata och iordningställa begagnade varor och därefter sälja dem. Vinsten går till hjälpinsatser över hela världen. Det som betraktas som förbrukat och kanske skulle slängas kan här återanvändas och dessutom skapa ett överskott som blir en hjälp för människor. Huvuddelen av butikens överskott gör till socialt hjälparbete i olika länder, men blir också ett stöd till utsatta människor i vår kommun.

Vi skickar kontinuerligt pengar till
– ett handikappcenter i Sri Lanka
– socialt evangelist arbete i Rumänien, Sri Lanka, Guatemala och Estland.
– ex. andra platser som Syrien, Benin, Filippinerna, Tanzania, Kenya, Etiopien, Frankrike.

Vårt mål är att 50% av butikens intäkter ska förmedlas till hjälp. 2013 innebar det över 1,2 miljoner. Tack vare ideella insatser är detta möjligt. Runt ett 100 tal frivilliga arbetar i Second Hand-verksamheten. Under 2013 har 19 personer arbetstränat eller gjort praktik hos oss, de gör också att detta är möjligt.


Per Moensjö
Föreståndare för Pingstkyrkan Second Hand.

0515-80922