image

Olof är uppvuxen i falköpingsområdet, härifrån reste han ut som evangelist. Därför var det extra roligt att han besökte oss. Han är välkänd inom pingströrelsen bl.a. för sitt arbete på tidningen dagen. Han har nyligen skrivit boken andens vind, som också såldes efter mötet.

Olof predikade och inledde med två bibelord:

Jes62:6-7 På dina murar, Jerusalem,har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.

1Tim2:1-8 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel- jag talar sanning och ljuger inte- till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.

Han berättade blandanbat om böneperioden 1952 i rådande oro som påverkade den kommande missionstiden.   ”Vi behöver idag förnya förbön och evangelisation för dagens situation, tex väckelse i muslimvärlden.” Vi behöver be som 1Tim2 för de i ledande ställning enskilt klarar vi inte det men tillsammans som kyrka kan vi göra det.

Vi behöver be för alla, ledare och andra. Oavsett om det är ondskans hantlangare eller ej. Precis som Saulus mötte Jesus och blev omvänd, kan Gud genom bön förändra även människor som mer verkar ledas av det onda.

Olof uttryckte hur han tror på väckelse i länder och områden där andra religioner är stora. Låt oss be om väckelse i dessa länder/områden och beskydd mot terrordåd och strider.

Johannes Hasslekvist med team ledde i lovsång och mötet avslutades med nattvard.