20130914-190901.jpg
Ett lovsångsteam från åsarp/kinnarp ledde församlingen i lovsång.
Piensoho predikade ett uppmuntrande budskap om att Gud redan verkar i människors liv i Falköping. Gud verkar i människor redan innan vi möter dem.
Vi är bönesvaret på redan bedda böner.
Våga tro att du är där du är för ett syfte och i Guds plan.