Missionsarbete

Största delen av församlingens verksamhet bedrivs i Falköping, men pingstförsamlingen har även ett stort engagemang utöver världen. Förutom de satsningar som utförs med pengar som kommer in via Second Hand-verksamheten stöttar även församlingen arbeten i Rumänien, Sri Lanka, Frankrike, Estland och Guatemala.

Insatserna är dels sociala (hjälp med att bygga skolor, ge mat, ordna rent dricksvatten m.m.) men även evangeliska. Vi tror att det är viktigt att ge fysisk hjälp men också att sprida budskapet om Jesus Kristus som världens frälsare.

Jesus gav oss missionsbefallningen. Vi uppfattar att det gäller både att förkunna och att göra barmhärtighetens gärningar.  Bibelns uppmaning är att ”inte bara tänka på sitt eget bästa utan också på andras”.

Församlingen mission och sociala hjälparbete hanteras av ett missionsråd som kontinuerligt följer arbetet ute i de länder där församlingen stöder olika projekt.