20130811-195748.jpg
David S med team ledde lovsång i församlingens sista 18:00(3G, Gud glass gemenskap) möte för denna sommar.
Thomas Henning predikade , han inledde och utgick från bibelordet:

Ps 143:6-11 Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. HERRE, skynda att svara mig, ty min ande förgås, dölj inte ditt ansikte för mig.Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, HERRE. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode Ande leda mig på jämn mark.

Thomas betonade, bed Gud om ledning, och Han kommer leda dig.
Gud vill leda både i specifika stunder i livet när vi kommer till vägskäl etc. Men också leva ett liv i bön.

Med Guds ledning undkommer vi inte svårigheter helt men han jämnar vägen.

20130811-200821.jpg