Kefas

Människor i alla åldrar är välkomna att vara med i kören Kefas, där nuvarande medlemmar är alltifrån 20 år till 50+. Repertoaren är blandad – modern körsång, gospel, lovsång och en och annan klassisk läsarsång – och framförs till fullt komp: piano, gitarr, bas och trummor. Förhoppningen är att tillsammans få uppleva gemenskap och sångglädje, både vid övningstillfällen och uppträdanden.

Kefas sjunger regelbundet på gudstjänsterna i Pingstkyrkan i Falköping, cirka en gång per månad, men reser även till andra församlingar och platser emellanåt. Någon gång per år anordnas en speciell kördag/helg med någon gästande inspiratör eller sångpedagog.

Kefas övar i Pingstkyrkan måndagar jämna veckor, klockan 19-21.

Kontaktpersoner: Madeleine Boukachabia tel: 0515-13112 alt. expeditionen 0515-80980