20131110-124428.jpg
Denna Farsdag sjöng vår underbara kör Kefas. Som en parentes kan sägas att man kan anmäla sitt intresse för att sjunga i Kefas, hör av dig till expeditionen, eller skriv på listan i entrén. Som alltid får barnen extra fokus första kvarten innan de går ut till barnlokalerna.
Vår pastor Thomas Henning predika med utgångspunkt ur:
1 John 3:1-3 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss:att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.
Henning sade bl.a. :
Jesus skall uppenbaras, men det måste betyda igen… dvs han kommer igen.
I matt 24 sammankopplas tidens slut med hans ankomst.
Jesus när han kommer skall fullborda det han påbörjat, det är visserligen klart, men det har ännu inte skett, men vägen är utstakad.

Också med många andra ord lade han ut ordet och talade varmt om Jesu återkomst.

Avslutningsvis tog vi upp ett extra gåva för offren på Filippinerna.

20131110-124538.jpg