20131126-094304.jpg

Mötet tjuvstartar som det brukar hos oss med lovsång redan 10-15min innan själva mötet gått igång.
I inledningen sjöng en kör av 7-12åringarna från Heavenlyjoy, de hade sovit över i kyrkan.
Det finns en kraft i barns mun. Barns sång öppnar verkligen ens hjärta, och jag tror det är en enande kraft mellan generationer. Vilket behövs när världen splittras upp än mer och folk, kön familjer och generationer vänds emot varandra än mer. Då behöver vi som församling stå samman trotts yttre tryck och svårigheter.
Det var tryck på morgonen och härlig sång för alla åldrar.
Göran duveskog predikade om Israel tidens tecken och Jesu återkomst.
Jag tycker att du skall lyssna på denna förkunnelse när den kommer upp på vår hemsida.(håll ögonen öppna)
Det är svårt att återberätta vad Göra talade om eftersom det var en mängd vittnesbörd vilka jag inte kunde skriva ner och därför inte kan återges så lätt i text.
Bättre är om du kan lyssna till detta möte som var mycket upplyftande och bra.

Han talade mycket om Israel, deras tuffa tider specifikt under världskrigen men också hur Gud har lett dem. Gud har haft och har en plan för det judiska folket parallellt med församlingen. Man fick också upp ögonen för Israel som är ett tidstecken speciellt om man tittar lite i backspegeln historiskt och mot bibelordet.

Nedanstående två bibelord var det som Göran utgick ifrån:

Amos 9:14-15 Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud.

Luke 21:24-31 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. ” Han gav dem också en liknelse:” Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

20131125-121933.jpg