En stor mixad kör sjöng nya och äldre sånger i starten av gudstjänsten som sändes direkt på närradion.
Thomas Henning predikade över texten Fil4:2-20
Här skriver Paulus vad skall/bör prägla ett kristet ord:

  • Goda relationer (enighet i Herren)
  • Lev Glädje (besluta sig för att vara glad, ha glädje som livshållning)
  • Ha fördragsamhet (vänlighet, tålamod och förlåtelse)
  • Gör er inga bekymmer (lämna bekymren hos Gud)
  • Tänk på det goda och lev för det.
  • Omtanke om andra.
  • 20130505-125621.jpg