Minnessida

Tack för stöd och hjälp

 

Vi vill som representanter för Pingst Falköping i all enkelhet, men innerligt, tacka för allt stöd och all hjälp under de senaste veckorna i samband med Göran Källströms försvinnande. Det var, mitt i all oro och förtvivlan, vackert att se människor som anslöt för att ägna en eller flera dagar åt att ge sig ut i utmanande terräng för att leta. Det var lika vackert med alla omsorgsfulla hälsningar från människor från när och fjärran som inte kunde deltaga i det fysiska sökandet men som i allra högsta grad deltog i bön eller tankar.

Vi tänker även på generositeten från Missing People som gav av sin tid och sitt kunnande samt ICA Maxi och Mössebergsbagaren som skänkte ifrån sina sortiment för att styrka de som deltog i sökandet efter Göran.

Det har, mitt i kylan, värmt oss som församling att se och höra all den omtanke som visats familjen Källström och som kanaliserats till och genom vårt arbete för att försöka återfinna honom. Så skedde även till sist, och trots att vi naturligtvis hade hoppats på en annan utgång så känner vi ändå tacksamhet för visshet och klarhet som nu ger möjlighet till sorg och bearbetning.

Vi tror på en Gud som finns mitt i det svåra och smärtsamma och som kan hitta in med ljus även i mörker.

 

 

Carl-Henric Jaktlund & Hanna Agnesson