Hemgrupper

Församlingen inbjuder dig till att dela tron och livet tillsammans med andra människor i mindre gemenskapsgrupper, ibland kallad cellgrupp eller hemgrupp. Dessa grupper träffas en gång i veckan, eller så ofta gruppen själv beslutar. En sådan grupp prioriterar gemenskap, samtal, bibelläsning och bön.

Apg 2:46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje.

Apg 2:42 De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Syfte:
Vi har tre huvudsyften med hemgrupperna.
1 Tanken är att du skall växa och bli trygg i din tro.
2 Att vinna nya människor till en tro på Jesus.
3 Att du skall våga praktisera din tro, och kunna prova på en en mindre miljö tex förbön, undervisning, praktisera andens gåvor etc.

Hemgrupper:

De träffas under veckan men vi undviker att ha hemgrupper under andra samlingar såsom onsdagar under bönen och söndagar under mötet.
Det finns både mixade grupper och grupper med bara kvinnor och bara män. Det finns grupper med blandade åldrar men också ungdomsgrupper.

Obs grupperna kan förändras med tiden så ha överseende med dessa eventuella förändringar. Har du idag ingen mindre kristen gemenskap är du välkommen att kontakta oss på expeditionen eller ledarna direkt.

Kontakta: expeditionen 0515-80980 eller hemgruppsansvarig Ingela Andersson.

Veckans bibelord 

Vecka 5: 

Jes 6:8-9                                                       Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” Han sade: ”Gå och säg till detta folk: …………”

Vecka 4:

Matt 5:6                                                           ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.”

Vecka 3:

Joh 1:43, 45-46                                     ”Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: »Följ mig!« Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: »Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.« Natanael sade: »Kan det komma något gott från Nasaret?« Filippos svarade: »Följ med och se!«”

Vecka 2:

2 Kor 6:16                                                      ”Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.”
‭‭