Hemgrupp

 

En gång i veckan samlas vi i hemmen i sk cellgrupper, vilket är grupper där vi umgås delar vår tro.
I denna lite enklare och mindre miljö finns större möjlighet till att ställa personliga frågor, pröva sin tro.
Allt för att försöka att människor inte skall hamna mellan stolarna eller inte bli sedda.
Vi tror att Gud har en tanke och en plan med varje enskild människa.

Just nu finns 4 ungdomsgrupper som träffas vid lite olika tillfällen.