Ingemar började predikan med att ta lite negativa rubriker ur tidningen och nyheterna. Våldet, katastrofer och sjukdomar kommer fram mycket i media idag. Men det finns andra nyheter, som vi också behöver för att klara dessa dåliga nyheter

Men bibeln kommer med goda nyheter:
Matt 13:44-46 Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.”

Riket är inte bara sen och då i himlen, utan också här och nu i vårt hjärta.

Himmelriket är obegränsat och öppet för alla som tror oavsett nationalitet eller var man befinner sig. Himlen är vårt hemland, Sverige är något temoprärt, himlen är evig.

IMG_5990.JPG