Idag har vi haft ett hälsoseminarium i kyrkan. Professor Stig Bengmark har föreläst om sambandet mellan mat och hälsa. Utmanande och väckande undervisning. En viktig del i föredragen var också att ha omsorg om miljön och en rättvis fördelning av jordens resurser. Vi har en gemensam kaka som alla jordens människor ha rätt att på rättvist sätt få del av.

På kvällen arrangerade församlingen ett offentligt möte med Stanley Sjöberg. Han talade över ämnet: ”Bibeln och våra livsmedel – allt är tillåtet men mycket är skadligt”. Vad vi äter är inte avgörande för frälsning men Bibeln utmanar oss att ta ansvar för kroppens hälsa genom att äta rätt. Det var en av pastor Sjöbergs punkter. Sjöberg vände sig också skarpt mot den orättfärdiga livsmedelsproduktion som innebär att de allra fattigaste utsätts för orimliga arbetsförhållanden och livsfarliga gifter. Detta sker för att vi i den rika delen av världen ska kunna konsumera så billiga livsmedel som möjligt.

20130511-232052.jpg