Har börjat förberedelsen inför söndagens predikan. Det blir en fortsättning på temat d. Helige Ande. Denna gång tänkte jag beröra att frukten av ett dop i d. helige Ande är ett frimodigt vittnande om Jesus.

På söndag planeras också dop. Så är det också sista söndagen på ett tag med gudstjänst kl. 11:00. Ett antal söndagar framöver blir gudstjänsten kl. 18:00