Gudstjänster

_DIG3402532
 Bild från invigningsgudstjänst mars 2011

Varje söndag klockan elva (andra tider kan förekomma, se kalendern för information) firas gudstjänst i Pingstkyrkan. Förhoppningen är att alla ska känna sig hemma i gemenskapen, inte bara de redan kyrkvana.

Församlingen  har en uttalad målsättning att vara en flergenerations gemenskap. Församlingen är Guds familj och där finns alla med. Det betyder att du kommer att möta barn och familjer, tonåringar, medelålders och äldre. Vår gudstjänst präglas av detta och du finner medverkande i alla åldrar.

Våra gudstjänster inleds ofta med en gemensam del där också barnen deltar. Sedan går de vidare till en egen samling, söndagsskolan. Våra nya lokaler med barnriket och gymnastiksal har utvecklat denna del av vår gudstjänst. Övriga gudstjänstdeltagare är kvar i kyrksalen för fortsatt gudstjänst. Predikan är en central del i mötet men en självklar del är också inbjudan till förbön och överlåtelse.

Målet är att gudstjänsterna ska vara en mötesplats mellan människor, men också mellan människa och Gud. Han står i centrum för allt som sker: psalmsång, tillbedjan, lovsång, bön och predikan.

Dessutom anordnas möten i de lokala församlingsgrupperna runtomkring tätorten. För information kring detaljerade upplysningar, se kalendern.