Ett lovsångsteam ledde oss i musik och sång. Hanna Agnesson började med att  läsa ur luk19:12-27 med liknelsen om punden, en liknelse om förvaltarskap. Liknelsen handlar om två tjänare som förvaltade det som de hade fått och gjorde ett gott job. Den tredje gjorde inget han satte inte ens pengarna på banken. 

Tjänarna fick olika resultat, så är det i livet och i församlingen. Den enda som hamnade under domen var den som inte ens försökte.

Med dessa och många fler ord och bibelcitat predikade Hanna både engagerat och utmanande.