20130207-122429.jpg
I söndags predikade Fred Nyman ett starkt budskap om att predika evangeliet frimodigt i vår närhet. Han utgick ifrån Fil 1:3-11, där Paulus skriver om hur evangeliet ska befästas och försvaras. Det är vår uppgift att försvara och befästa evangeliet i vår närhet, i vårt land och i skapelsen. Han tog även med Rom 1:16, att evangelium är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Motstånd som kan komma som i Apg 4, men då ska vi följa deras exempel och be till Gud och förkunna evangeliet ännu mer frimodigt.

Det var en predikan som utmanade och uppmuntrade.