Församlingsbibelskola

Vi samlas under hösten på 6st söndagskvällar mellan 18:00-20:00
Om du missat något tillfälle ta ändå chansen att hänga på och ta del av undervisningen. Det kommer berika dig.

Vi börjar med den kristna trons grunder:
30 september Thomas Henning
7 oktober Thomas Henning

Bibeln Guds ord:
21 oktober Tomas Jonsson
28 oktober Tomas Jonsson

Guds syn på församlingen:
11 november Kennert Thoresen
18 november Kennert Thoresen