Församlingen

Pingstförsamlingen i Falköping är en fristående och lokalt styrd pingstkyrka. Som har en bred gemenskap och sammarbetar både med andra pingstförsamlingar och andra kristna kyrkor.

Församlingen/kyrkan är en viktig gemenskap för de troende.
Att församlingen är viktig ser vi tydligt i bibeln. Församlingen har sin förebild i synagogan och templet. Vi ser i bibeln att Jesus ofta gick till synagogan. Det gjorde även apostlarna efter honom. I apostlagärningarna kap2 läser vi:

”De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.” – Apg2:42

 

”Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. ” – Apg 2:46

Bibeln beskriver också brev till just lokala församlingsgrupper som samlades på olika platser. Korint, Efesus, Rom etc.

Vi är en sådan lokal församling fast på 2000talet och belägen i falbyggden.